KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

dla firm branży hotelarskiej, gastronomicznej (HoReCa), turystycznej i kulturalnej

DLA KOGO

    Oferta dotacyjna skierowana jest do mikro, małych i średnich firm ze wszystkich województw i z branż:

                           gastronomia (HoReCa)

                           hotelarstwo 

                           kultura 

 Adresatami dotacji są firmy, które doświadczyły trudności finansowych w związku z pandemią COVID. 

 Firmy będą musiały udokumentować spadki obrotów na poziomie co najmniej 30%, w 2020 r. lub 2021 r

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJĘ

Inwestycje:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • zakup maszyn i urządzeń wyposażenia.

 

Usługi szkoleniowe:

 • podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników,
 • unowocześnienie lub rozszerzanie profilu działalności.

 

Usługi doradcze:

 • opracowanie modelu biznesowego
 • przygotowanie procedur technicznych.

Wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją (dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz z transformacją cyfrową (np. zastosowania automatyzacji procesów, modernizacją systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych).

WARUNKI OTRZYMANIA FINANSOWANIA

 • Prowadzona działalność gospodarcza w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura,
  określona kodem PKD ujawnionym w dokumencie rejestrowym musi być działalnością wiodącą (przeważającą).

 • Według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura.

 • W okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej
  6 następujących po sobie miesięcy.

 • Wolny limit pomocy de minimis.

 • Ujęcie w projekcie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem maszyn i urządzeń i/lub robotami budowlanymi. Minimalna kwota wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego wynosi 70% kosztów.

 • Realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia
  2026 r.

 • Założone rozpoczęcie przedsięwzięcia MŚP zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 • Gotowość formalno-prawna do realizacji projektu (posiadanie niezbędnych zgód, zezwoleń administracyjnych na moment złożenia wniosku).

KWOTY I WARUNKI WSPARCIA

 • Wsparcie finansowe to refundacja poniesionych kosztów
 • Wsparcie udzielane MŚP będzie stanowiło pomoc de minimis
 • 10% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych
 • VAT nie jest kwalifikowany

Kwoty wsparcia:

 • min. 50 tys. zł,
 • max. 540 tys. zł
 • max. wartość kosztów kwalifikowalnych (wsparcie i wkład własny)
  wynosi 600 tys. zł

KONTAKT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W POZYSKANIU DOTACJI

email: kontakt@wzorzec.org

tel. 500 822 456

 

LUB ZOSTAW DANE KONTAKTOWE