Rodzaj wsparcia jakie oferujemy przy pozyskiwaniu środków unijnych

PAKIET  1

 • konsultacja założeń i pomysłu na dotację
 • sprawdzenie napisanego przez klienta projektu oraz skorygowanie go w zakresie formalnym
 • informacja zwrotna na temat jakości materiału
  i ew. braków
 • warsztat online dot. dot. szczegółów konkursu


PAKIET 2

 • konsultacja pomysłu na dotację
 • sprawdzenie napisanego przez klienta projektu oraz skorygowanie go w zakresie formalnym
 • skorygowanie opisów merytorycznych, harmonogramu
  i budżetu pod kątem przewagi konkurencyjnej
 • informacja zwrotna na temat jakości materiału
  i ew. braków, uzupełnienie ustalonych braków
 • warsztat online dot. szczegółów konkursu

PAKIET 3

 • konsultacja założeń i pomysłu na dotację
 • zaproponowanie koncepcji projektu
 • napisanie projektu
 • zaproponowanie budżetu i harmonogramu
 • informacja zwrotna na temat jakości materiału i ew. braków, uzupełnienie ustalonych braków
 • warsztat online dot. szczegółowych założeń dedykowanych konkursówPAKIET 4

 • konsultacja założeń i pomysłu na dotację
 • zaproponowanie koncepcji projektu
 • napisanie projektu
 • zaproponowanie budżetu i harmonogramu
 • informacja zwrotna na temat jakości materiału i ew. braków
 • prowadzenie całego procesu komunikacji z Operatorem
 • negocjacja umowy dotacyjnej
 • koordynacja administracyjna i rozliczenie projektu
 • warsztat online dot. szczegółowych założeń dedykowanych konkursów