Nowe technologie w zarządzaniu i metodyce interpretacji tradycji i dziedzictwa kulturowego

 

Projekt zakłada wdrożenie programu szkoleniowo-edukacyjnego dla profesjonalistów z obszaru etnografii i antropologii kulturowej.
Głównym celem inicjatywy jest podniesienie standardów pracy uczestników
poprzez przekazanie wiedzy na temat zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych. 

Dzięki temu projektowi specjaliści będą mogli poszerzyć swoje umiejętności, zdobyć nową wiedzę oraz dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia zawodowego.

W projekcie planujemy dla branży warsztaty stacjonarne i szkolenia branżowe online.

Projekt jest realizowany do X.2024 r.

PO INFORMACJE O AKTUALNYCH WYDARZENIACH I NABORACH W PROJEKCIE ZAPRASZAMY
NA NASZ FANPAGE:

https://www.facebook.com/branzakreatywna/

 

centrum rozwoju przemysłów kreatywnych
ministerstwo kultury i dzedzictwa narodwego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych”