MENADŻER PROJEKTÓW UE

szkolenie poziom podstawowy

PROGRAM SZKOLENIA

- Umiejscowienie organizacyjne projektu zewnętrznego w strukturach organizacji
- Omówienie kluczowych dokumentów związanych z realizacją projektu:
Porozumienie o Partnerstwie
Dokumentacja projektowa
Umowa o Dofinansowanie
- Projektowanie działań w projekcie: matryca logiczna projektu
- Cele, działania, zadania
- Uwarunkowania dobrego planowania działań w czasie
- Wymiarowanie projektów miękkich: wskaźniki, produkty, rezultaty i efekty projektu
- Podstawowe zasady montażu finansowego działań w projekcie
- Podstawowe terminy i pojęcia używane w projektach krajowych i unijnych
- Najczęściej wymagane struktury organizacyjne i zasady prowadzenia projektów
- Metoda monitorowania postępów projektu i oceny wyników
- Komunikacja i promocja projektów – podstawy w projektach UE
- Najbardziej powszechne problemy i dylematy w realizacji projektów dofinansowanych ze środkóW UE
- Charakterystyka projektów w nowej perspektywie UE 2021-2027

DLA KOGO

  • Dla osób pragnących rozwinąć swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania projektami społecznymi, edukacyjnymi, kulturalnymi, z wykorzystaniem dofinansowań zewnętrznych
  • Dla osób chcących poznać podstawowe zasady organizacji projektów miękkich, finansowanych ze środków europejskich

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CENA: 500 zł +23% VAT
Godziny zajęć: 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Cena: 500 zł + 23% VAT (wystawimy fakturę)

Godziny zajęć:

2 dni: 9:00 – 14:00
9:00 – 9:05: Logowanie uczestników
9:05 – 14:00: Szkolenie (z przerwami: 15 min, 30 min, 10 min)

 

Najbliższy, dostępny termin szkolenia:

cz.1 05.06.2024:  9.00-14.00

cz.2. 06.06.2024: 9.00-14.00

Cena obejmuje:

Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
Autorskie materiały szkoleniowe
Imienny certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzony wpisem do RIS
Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z głośnikiem, kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Sprzęt nie obliguje do udostępniania swojego wizerunku, ale jest niezbędny do aktywnego udziału w szkoleniu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@wzorzec.org