ABC NOMENKLATURY PROJEKTOWEJ

szkolenie poziom podstawowy

PROGRAM SZKOLENIA

 • Umiejscowienie organizacyjne projektu zewnetrznego w strukturach organizacji
 • Projektowanie działań w projekcie: cykl życia projektu.
 • Cele, zadania, działania
 • Uwarunkowania dobrego planowania działań w czasie
 • Wskaźniki, rezultaty i efekty projektu.
 • Podstawowe zasady planowania finansowego działań w projekcie wraz z pojęciami.
 • Podstawowe  terminy i pojęcia używane w projektach krajowych i unijnych.
 • Omówienie kluczowych dokumentów spinających realizację projektu tj.  Porozumienie o Partnerstwie,  Dokumentacja projektowa, Umowa o Dofinansowanie, 
 • Metoda monitorowania postępów projektu i oceny wyników.
 • Komunikacja i promocja projektów- podstawy w projektach UE.

DLA KOGO

 • dla osób pragnących rozwinąć swoją karierę/ścieżkę  zawodową w obszarze zarządzania projektami społecznymi, edukacyjnymi, kulturalnymi, przy wykorzystaniu dofinansowań zewnętrznych; 
 • dla osób, które chcą poznać podstawowe zasady organizacji projektów miękkich, finansowanych ze środków europejskich

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CENA: 500 zł +23% VAT
Godziny zajęć: 
2 dni: 9:00 – 13:00
9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 13:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb 
Najbliższy, dostępny termin szkolenia:

cz.1 25.07.2023:  9.00-13.00

cz.2. 26.07.2023: 9.00-13.00
Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat potwierdzony wpisem RIS

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@wzorzec.org