Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

szkolenie branżowe

PROGRAM SZKOLENIA

  • rodzaj zamówień publicznych w kulturze, 
  • zamówienia niepodlegających PZP
  • tworzenie w organizacji ram do zaciągania zobowiązań finansowych
  • zamówienia w dotacjach zewnętrznych (środki unijne)
  • przykłady zwymiarowania zamówień i zapytań ofertowych na produkty
  • potencjalne skutki nieadekwatnych zapisów w SWZ

DLA KOGO

  • kadra zarządzająca 
  • pracownicy merytoryczni organizacji publicznych i samorządowych instytucji kultury
  • praktycy zamówień publicznych, pragnący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaciągania zobowiązań w branży kulturalnej i artystycznej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CENA: 900 zł +23% VAT
Godziny zajęć: 

2 dni: 9:00 – 13:00

8:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 13:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb 

     NAJBLIŻSZY TERMIN

cz.1: 19.09.2023 9.00-13.00 4h
cz.2: 20.09.2023 9.00-13.00 4h

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat potwierdzony wpisem RIS

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@wzorzec.org