FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIA OTWARTE

Przed wysłaniem zgłoszenia zapraszamy również do zapoznania się z 
REGULAMINEM UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
wybierz temat szkolenia i termin z listy rozwijanej
jeżeli dotyczy: ulica, numer domu, kod pocztowy , miejscowość
jeżeli dotyczy
jeżeli dotyczy: Nazwa firmy organizacji, ulica, numer , kod pocztowy miejscowość. UWAGA! Wystawiamy fakture VAT
Zgoda dla celów organizacyjnych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od WZORZEC Consulting (NIP 552-152-01-01 w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu. *
Zgoda dla celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) od WZORZEC Consulting (NIP 552-152-01-01) w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu. *