MENADŻER ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UE- poziom podstawowy

PROGRAM SZKOLENIA

 • Umiejscowienie organizacyjne projektu zewnętrznego w strukturach organizacji
 • Omówienie kluczowych dokumentów związanych z realizacją projektu:
  Porozumienie o Partnerstwie
  Dokumentacja projektowa
  Umowa o Dofinansowanie
 • Projektowanie działań w projekcie: matryca logiczna projektu
 • Cele, działania, zadania
 • Uwarunkowania dobrego planowania działań w czasie
 • Wymiarowanie projektów miękkich: wskaźniki, produkty, rezultaty i efekty projektu
 • Podstawowe zasady montażu finansowego działań w projekcie
 • Podstawowe terminy i pojęcia używane w projektach krajowych i unijnych
 • Najczęściej wymagane struktury organizacyjne i zasady prowadzenia projektów
 • Metoda monitorowania postępów projektu i oceny wyników
 • Komunikacja i promocja projektów – podstawy w projektach UE
 • Najbardziej powszechne problemy i dylematy w realizacji projektów dofinansowanych ze środkóW UE
 • Charakterystyka projektów w nowej perspektywie UE 2021-2027

DLA KOGO

Dla osób pragnących rozwinąć swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania projektami społecznymi, edukacyjnymi, kulturalnymi, z wykorzystaniem dofinansowań zewnętrznych
Dla osób chcących poznać podstawowe zasady organizacji projektów miękkich, finansowanych ze środków europejskich
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena: 500 zł + 23% 

Godziny zajęć:
2 dni: 9:00 – 14:00
9:00 – 9:05: Logowanie uczestników
9:30 – 14:00: Szkolenie (z przerwami: 15 min, 30 min, 15 min)
Cena obejmuje:
Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
Autorskie materiały szkoleniowe
Imienny certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzony wpisem do RIS
Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z głośnikiem, kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Sprzęt nie obliguje do udostępniania swojego wizerunku, ale jest niezbędny do aktywnego udziału w szkoleniu.

TERMIN

01.07.2024 – 9.00-14.00

02.07.2024- 9.00-14.00

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat potwierdzony wpisem RIS

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.