Konstruowanie nowych i innowacyjnych produktów     
oraz usług kulturalnych
szkolenie branżowe

PROGRAM SZKOLENIA

 • aktualne mody i trendy w produktach i usługach kultury w Polsce i w Europie 
 • misyjność i praktyka rynkowa produktów kultury
 • kryteria oceny sukcesu produktu i usługi kulturalnej 
 • nowe rozwiązania i technologia w ofercie kulturalnej interdyscyplinarność oferty kulturalnej
 • nadprodukacja i konkurencja dostarczania produktów kultury 
 • dobre praktyki z kraju i zagranicy
 • baza instytucjonalna i organizacyjna do kreowania produktów kultury
 • ewaluacja produktów i usług kultury

DLA KOGO 

 • kadra zarządzająca 
 • pracownicy merytoryczni organizacji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CENA: 400 zł +23% VAT
Godziny zajęć: 

2 dni: 9:00 – 13:00

8:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 13:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb 
TERMINY:
TERMIN 1 - BRAK MIEJSC
cz.1. 22.08.2023: 9.00-13.00
cz.2. 23.08.2023: 9.00-13.00

TERMIN 2
cz.1  29.08.2023: 9.00-13.00
cz.2 30.08.2023:9.00-13.00

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat potwierdzony wpisem RIS

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@wzorzec.org