Nowe metody interpretacji i zarządzania dziedzictwem

PROGRAM SZKOLENIA

  • Interpretacja dziedzictwa kulturowego: Metody interpretacji różnych aspektów dziedzictwa kulturowego, takich jak zabytki architektoniczne, dzieła sztuki, tradycje ustne, etc.
  • Przegląd współczesnych technologii stosowanych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.
  • Wpływ nowych technologii na zarządzanie i promocję dziedzictwa.
  • Integracja nowych technologii w edukacji o dziedzictwie kulturowym.
  • Interpretacja dziedzictwa a wykorzystanie sztucznej inteligencji AI
  • Warsztat serwisowy- platformy i oprogramowanie wspierające.

DLA KOGO

Dla menadżerów i działaczy kultury zajmujący się tematyką dziedzictwa lokalnego lub jego wybranych tematów i obszarów. 

Dla animatorów kultury i edukatorów prowadzących poszukujących nowych rozwiązań w obszarze edukacji o dziedzictwie z zastosowaniem nowych technologii.

Dla badaczy zainteresowanych stanem wiedzy i wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu dziedzictwem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena: 400 zł + 23% 

Godziny zajęć:
2 dni: 9:00 – 14:00
9:00 – 9:05: Logowanie uczestników
9:30 – 14:00: Szkolenie (z przerwami: 15 min, 30 min, 15 min)
Cena obejmuje:
Dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
Autorskie materiały szkoleniowe
Imienny certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzony wpisem do RIS
Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z głośnikiem, kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Sprzęt nie obliguje do udostępniania swojego wizerunku, ale jest niezbędny do aktywnego udziału w szkoleniu.
 

BONUS

 Absolwenci szkolenia będą mieli pierwszeństwo udziału w 2 dniowych warsztatach wyjazdowych w ramach Akademii Dziedzictwa dla profesjonalistów – planowanej na jesień 2024 r. – gdzie pokrywamy koszty pobytu. 

                                                      TERMIN:

11.07.2024–9.00-14.00

12.07.2024-9.00-14.00


Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat potwierdzony wpisem RIS

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.